Badania chemiczne wody i ścieków, chlorki, siarczany, zawiesiny, chrom, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, żelazo. Badania środowiska pracy - pyły, antymon, cyna, tlenki cynku, tritlenek glinu, miedź, nikiel, ołów, selen, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, tlenki żelaza, amoniak, chlor, chlorowodór, ditlenek siarki, formaldehyd, kwas fosforowy, pięciotlenek fosforu, MDI, ozon, siarkowodór, tlenek i ditlenek azotu, tlenek węgla, hałas, hałas ultradźwiękowy, drgania mechaniczne, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, hałas w środowisku ogólnym.

Witamy na naszej stronie!Nasza firma od 2011 roku wykonuje badania w zakresie :

  • pobierania próbek i badania pyłów,
  • oznaczania metali w pyłach (metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej),
  • czynników chemicznych (metoda spektrofotometryczna),

  • hałasu na stanowiskach pracy i w środowisku ogólnym,
  • drgań mechanicznych,
  • oświetlenia,
  • mikroklimatu,

  • wydatku energetycznego,
  • badań wód i ścieków,
  • badań próbek pobranych przez klienta,

Zapewniamy rzetelne i profesjonalne wykonywanie badań i pomiarów przez doświadczonych pracowników. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług badawczych oraz zgodność wszelkich działań z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Wszystkie zlecania wykonujemy w krótkich terminach, a realizację badań dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta - pomagając także w interpretacji obowiązujących przepisów prawnych.