Badania chemiczne wody i ścieków, chlorki, siarczany, zawiesiny, chrom, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, żelazo. Badania środowiska pracy - pyły, antymon, cyna, tlenki cynku, tritlenek glinu, miedź, nikiel, ołów, selen, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, tlenki żelaza, amoniak, chlor, chlorowodór, ditlenek siarki, formaldehyd, kwas fosforowy, pięciotlenek fosforu, MDI, ozon, siarkowodór, tlenek i ditlenek azotu, tlenek węgla, hałas, hałas ultradźwiękowy, drgania mechaniczne, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, hałas w środowisku ogólnym.

Kontakt

Siedziba firmy:

Firma Pomiarowo-Usługowa PEkoL
Ireneusz Szołtysek,
42-580 Wojkowice
ul. Stara 139

tel gsm:+48 669-477-737, +48 694-415-425