Badania chemiczne wody i ścieków, chlorki, siarczany, zawiesiny, chrom, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, żelazo. Badania środowiska pracy - pyły, antymon, cyna, tlenki cynku, tritlenek glinu, miedź, nikiel, ołów, selen, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, tlenki żelaza, amoniak, chlor, chlorowodór, ditlenek siarki, formaldehyd, kwas fosforowy, pięciotlenek fosforu, MDI, ozon, siarkowodór, tlenek i ditlenek azotu, tlenek węgla, hałas, hałas ultradźwiękowy, drgania mechaniczne, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, hałas w środowisku ogólnym.

Laboratorium

Laboratorium wykonuje usługi pomiarowo-analityczne z zakresu:

  • badania i pomiary na stanowiskach pracy
  • badanie ścieków i wód

! ! !

Gwarantujemy:

  • profesjonalizm zespołu analityków
  • wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług badawczych oraz zgodność wszelkich działań z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  • krótkie terminy realizacji badań dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta
  • pomoc w interpretacji obowiązujących przepisów prawnych